Startsida/Komponenter
Deltasol - styrenhet

Styrenhet - Resol Deltasol BS/Plus
Visar mätvärden från de 3-5 temperaturgivarna i systemet och styr
cirkulationspumpen efter inställda värden.

Bilden visar Deltasol BS som passar för vårt Varmvattenpaket.
Den jämför signaler från 3 givare placerade i solfångaren samt i ackumulatortankens övre resp. nedre del (vid solslingan)

Deltasol Plus kan jämföra 5 temperaturgivare sinsemellan för än mer avancerad systemstyrning

Drivpaket - utan framstycke

Drivpaket SKA 2010 och SKA 2060
På bilden visas ett drivpaket "under huven" med framstycket avtaget.
Röd temperaturvisare mäter den varma ledningen från solfångaren, blå mäter den kalla returledningen från värmeväxlaren i ackumulatortanken.
Den svarta mätaren är en manometer som mäter systemtrycket. Under den blå mätaren sitter cirkulationspumpen som cirkulerar vätskan i hela systemet
Påfyllningsventiler, manometrar, backventil och cirkulationspump
Färdigt med 12mm anslutningar

Drivpaket - SKA2000

Drivpaket SKA 2000, 2010

Detta drivpaket är lämpligt för att driva ett Varmvattenpaket med upp till 2 Inkasol® solfångare

Påfyllningsventiler, manometrar, backventil och cirkulationspump
Färdigt med 12mm anslutningar

Drivpaket - SKA2060

Drivpaket SKA 2060

Detta drivpaket är lämpligt för att driva ett Villapaket med upp till 10 Inkasol® solfångare

Påfyllningsventiler, manometrar, backventil och cirkulationspump
Färdigt med 12 till 22mm anslutningar
Expansionskärl 
12-18 liter

Expansionskärl
Om Ackumulatortanken har blivit helt uppvärmd (99°) stoppar styrenheten cirkulationen och då balanserar expansionskärlet och säkerhetsventilen trycket i systemet tills ackumulatortanken behöver tillskottsvärme igen

Beroende på hur många paneler du har i systemet används ett expansionskärl på 12-18 liter. Det är tillräckligt för att rymma hela systemets vätska om cirkulationsvätskan skulle kondenseras

Säkerhetsventilen släpper trycket i systemet om det stiger över 6 bar

Rörsolering

Rörisolering
För att ta vara på så mycket värme som möjligt är det viktigt att isolera förbindelseledningen mellan solfångare och ackumulatortanken

Vi levererar isoleringsslang 12-18mm och/eller 22-28mm beroende på vilka
ledningsdiametrar du har i ditt system

Kopparör
 - varmglödgade (mjuka)
Glödgat kopparrör

Ø12mm eller Ø22mm x 25 meter (std.)
För rördragning mellan solfångare och ackumulatortank
Tyfocor 
- värmebärare (cirkulationsvätska)

Tyfocor
Propylenglykol - Miljövänlig värmebärare, std. 10 el. 15 liter

Ladda ner databladet Tyfocor.pdf

Småkomponenter
 i systemet
Monteringssatser

Dykrör, stödhylsor, skruvar, kopplingar etc. för aktuellt paket
Inkasol 
- genomskärningen visar isolering, väv och absorbatorrör under absorbationsplåten

Solfångaren Inkasol® Uppbyggnad

Solfångaren byggs i vår fabrik på Orust.
Bakstycket består av trä och härdad masonite
Botten och kanterna är isolerade med mineralull
Kanterna är klädda med kantprofiler av svart plastisol
Det härdade glaset monteras i en gummiprofil som sluter tätt mot kantprofilerna. Anslutningsrören är Ø10mm kopparrör
Bilden visar absorbatorytan i genomskärning där underliggande isolering, väv och kopparrörsslinga är exponerad. Läs mer om Inkasol®

Inkasol 
- infällt monterade pa tegeltak

Solfångaren Inkasol® Integration
Framstycket av solfångarna består av härdat lågjärnsglas och plastisol-plåt
Solfångarna ersätter vid infällning en del av tegeltaket och bildar därmed ett tätskikt som är tätare och tåligare än tegeltaket runt omkring.
Bakstycket på Inkasol byggs av trä - samma material som ditt tak! Därmed blir den både billigare och lättare att integrera med ditt tak vid inbyggnaden än motsvarande solfångare med helkapslade lådor av stål/aluminium. Vi säljer naturligtvis Inkasol® även för helt utanpåliggande montage och då infattas bakstycket i en aluminiumlåda.
Läs mer om Inkasol®

Ackumulatortankar
 i våra 5 vanligaste storlekar

Ackumulatortank
För att lagra varmvattnet och för att kunna kombinera
solenergi med olika värmekällor behöver du en lämplig
ackumulatortank. Har du redan ett värmesystem som du
vill bygga ut kan vi bistå med våra beprövade lösningar
för att kombinera systemen på bästa sätt.
Om du behöver ett nytt “nav” i ditt värmesystem kan vi
erbjuda ett urval ackumulatortankar via vår leverantör.
Bilden visar mått och volym på de 5 vanligaste storlekarna vi säljer

Läs mer om Ackumulatortanken på tekniksidan

Monteringsplåtar 
- beställes färgmatchade efter takets utseende Täckplåtar
Solfångarna monteras direkt på takläkten och ersätter
därmed tegelpannorna som tätskikt. I övergången mellan takpannor och solfångare behövs täckplåtar som läggs enligt omlottprincipen. Du köper dem måttbeställda och färgmatchade direkt av närmaste plåtslagare.