Startsida/Inkasol solfångare


Byggahus.se
-En diskussionstråd om hållbarhet på vakuumrör

SPs rapport 2002:20
-en jämförelse mellan Plana resp. Vakuumrörssolfångare

"-Inkasol® är en svensktillverkad solfångare som kontinuerligt utvecklats sedan den första versionen för över 20 år sedan. Grundidén är att använda den bästa tekniken för de aktiva komponenterna i konstruktionen och de mest robusta för inkapslingen. Därigenom får man snabbast möjliga återbetalningstid och säkerhet för sin investering."
Inkasol® berättigar till solfångarbidrag från staten vilket ger tillbaka 7500kr vid köp av vårt standardpaket 'Villa' med minst 3 Inkasol paneler.

Inkasol® använder den senaste absorbatortekniken. Den nya tekniken ger
förbättrade prestanda jämfört med äldre konstruktioner.
Staten ger ett solfångarbidrag till investeringar i solfångaranläggningar
för permanentbostäder som klarat Sveriges Tekniska Forskningsinstituts test(pdf).
Inkasol® klarade dessa krav redan vid mätningar 1998. Efter detta har Inkasol® förbättrats och höjt sin verkningsgrad ytterligare med en helt ny absorbator.

* Nya preliminära mätvärden från SP, 2010-07-22 placerar INKASOL i topp bland alla solfångare räknat i pris/kWh! Se nedan.

Solfångaren Inkasol®
Tekniska specifikationer
Ramverk/låda:
infällt av trä eller fristående aluminium
Mått:
2340 x 1270 x 120 mm
Isolering:
Mineralull
Absorbator:
0,7 mm aluminiumplåt med ett högselektivt ytskikt. Ø10mm kopparrör lasersvetsat mot aluminiumplåten överför värmen till glykolvätskan.
Glas:
4 mm härdat lågjärnsglas
Vikt:
ca. 55 kg
Effektiv yta:
2,71 m2
Statligt investeringsbidrag:
2962kr /solfångarmodul.
Maxbelopp 7500kr
Testresultat som berättigar
till solfångarbidrag:
Årsutbyte:
Medeltemperatur i ackumulatortanken:
748* kWh/m2
25°C
480* kWh/m2
50°C

Solfångaren Inkasol® byggs i vår fabrik på Orust. Bakstycket består av trä och härdad masonite. Botten och kanterna är isolerade med mineralull. Kanterna är klädda med kantprofiler av svart plastisol. Det härdade glaset monteras i en gummiprofil som sluter tätt mot kantprofilerna. Anslutningsrören är 10 mm kopparrör.
Genom att ha marknadens bästa absorbatorplåt och en ram tillverkad av vanligt byggnadsmaterial kan vi erbjuda dig högsta prestanda till lägsta kostnad. Om du jämför återbetalningstiden med andra dyrt designade solfångare upptäcker du att Inkasol® är mycket prisvärd.

Ladda ned produktblad Inkasol (pdf)


Vakuumrör - en dyr historia?

Sista skriket. Visst... men här följer några samband man bör ta ställning till
innan man planerar för sin långsiktiga investering i solenergi.

Komplicerad funktion=Kort livslängd
Liksom glödlampor och lysrör behöver bytas ut när vakuumet försvinner har vakuumrör också en begränsad livslängd. Vakuumet försvinner successivt genom glasets mikroporer och där luften väl tagits sig in har effekten också gått ut. Vakuum är inte ett absolut begrepp och olika fabrikat kallar olika undertryck för vakuum. Ett lågt pris anger ofta att det är lägre vakuum (undertryck) och därmed en lägre effekt.
En extra värmeväxlare inuti rören lever ett hårt liv med stora temperaturskillnader på liten yta och de kan börja läcka pga. materialutmattningen. Efter fem år vet ingen hur många av rören du köpt som fungerar och vilka som behöver bytas ut. Läs en diskussionstråd i ämnet här

Ingen garanti=Ingen säkerhet
Om man köper billiga vakuumrör från Kina kan man inte räkna med att enkelt få pengarna tillbaka efter 1 år om de gått sönder eller förlorat sin funktion.

Nordiskt klimat=Igenfrostade vakuumrör
Vitsen med vakuumrör är att de tappar väldigt lite reflekterad värmestrålning genom glaset när vakuumet är intakt. Just detta gör att när frost och snö lägger sig på det kalla glaset är solfångaren "avstängd" och startar inte förrän utomhustemperaturen stiger.
En plan solfångare kan ge energitillskott soliga dagar året runt oavsett frostgrader eller dagg. Detta tack vare att i den plana solfångaren reflekteras en viss mängd värme tillbaka mot glaset som då tempereras och hålls isfritt om så bara en liten del av absorbatorn blir belyst.

Effekten är lägre räknat på verklig byggyta
En panel med vakuumrör fångar bara en del av solstrålningen jämfört med en plan solfångare på samma byggyta (se bild).
Därigenom blir många av de effektmått som sprids baserade på aperturarea mycket missvisande. Räknar man byggyta för respektive panel får man ett delvis jämförbart värde.
En ny vakuumrörspanel med högt undertryck, ger ungefär samma årseffekt som en plan solfångare räknat på samma byggyta! Så varför betala mer för en känsligare teknik?
Läs SPs forskning om skillnaderna här

Återbetalningstiden blir längre
Investeringar i solenergi måste vara långsiktiga för att bli lönsamma. 10 år och uppåt.
Därför är det extra viktigt att solfångarna håller hela återbetalningstiden. Med vakuumrörens högre kostnad och känslighet blir risken större att du aldrig får uppleva gratis energi från din solfångaranläggning.


"-Med detta sagt kanske du tycker att vi är överdrivet negativa mot vakuumrörstekniken?
Inte alls, vi har sålt många vakuumrörssolfångare och vet därför vilka för och nackdelar konstruktionen har i svenska förhållanden.
Om man vill ha en 'high-tech'-installation på kort sikt utan att vara beroende av ekonomin kan man få stor glädje av vakuumrörspaneler.
Speciellt om man tycker att de ser 'fräcka ut' och vill ha det senaste."
Solfångaren Inkasol ® Tekniska specifikationer:
Ramverk/låda: Infällt av trä eller fri aluminium
M